Kabala

Vítejte na mých stránkách věnovaných Atlantské Kabale a Reiki.

Každý člověk hledá svoje místo na zemi, hledá správnou životní cestu. Ať už si to uvědomuje nebo ne. Každý se jednou zeptá, proč tu jsem? Jaký tu mám úkol? Jsem vůbec důležitý? Musím tu být? Co by se stalo, kdybych tu nebyl? Stalo by se vůbec něco?

Věřím, že každý někdy pochybuje o tom, proč tu vlastně je a co tu pohledává. Na tyto pochybnosti a otázky mu odpoví KABALA.

Co je to Kabala? Je to prastará věda, tajné a mystické učení mudrců, o kterém najdeme zmínky už ve Starém zákoně a popisuje dějiny stvoření. Nese v sobě staré hluboké vědomosti zabezpečené pomocí číselných kódů. Tyto vědomosti a poznatky umí rozšifrovat jen ten, kdo má správný „klíč“.

Kabala vychází z toho, že všechny kosmické zákony lze určit podle čísel. Nic není náhodné. Všechno má smysl, řád, soulad, pořádek. Vše je uspořádáno podle čísel, váhy, míry. To je nejvyšší zákon viditelné přírody.

Proto všechno se vším stojí v určitém zákonitém vztahu změny. A to mohou na úplném konci vysvětlit jen čísla – jako základ všeho. Každé slovo, písmeno, název, pojem, lze převést na čísla a spočítat jejich význam.Jaký má smysl toto učení pro nás dnes?

Kabala nám může pomoci k pochopení vlastní osobnosti. Ukáže nám naše zvolené životní a učební úlohy. Zjistí, co budeme v tomto životě řešit za překážky, jaké asi budeme mít problémy, a co můžeme udělat proto, abychom je zvládli.

Také se dozvíme, jaký máme potenciál, jakou máme schopnost a potřebu vztahu s Bohem, jestli nás budou přitahovat duchovní nauky, léčitelství, či víc budeme tíhnout ke klasickému pojetí víry.

Není jedno, kdy se narodíme, komu a s jakým jménem. A protože vše má svoje souvislosti, dokážeme pomocí jména a data narození vytvořit analýzu člověka, jeho životní analýzu, PLÁN JEHO DUŠE. NIKDO nemá stejnou analýzu, ani dvojčata ne. Každý je naprosto jedinečný, dokonalý jedinec, který si pro své stvoření a splnění úkolu, který si v tomto životě naplánoval, vybral to správné jméno i okolnosti narození.

Každé jméno, každé slovo je možné vyložit podle duchovní abecedy. V našem křestním jménu je zakódovaná naše životní úloha. Na základě poznatků z Kabaly ji dokážeme vyložit.

Pokud vím,jaké mám vlohy a předpoklady, co mám v životě řešit, co si budu zpracovávat,rychleji najdu svůj cíl.Kabala a strom života

Naše životní cesty jsou znázorněny v tzv. Stromu života. Strom života je živá forma našeho Univerza. Obsahuje všechny božské vlastnosti a energie. Tvoří ho 10 světel, tzv. sephirot, které vyzařují jisté božské vlastnosti a 22 cest, které jsou mezi těmito sephirotami a které nesou určitou energii. Strom života je trojrozměrný, a v menším měřítku ho obsahuje každý člověk, tak jako např. DNA. Je to proto, že každý z nás má v sobě božskou jiskru.

Našim úkolem je správně prožít ty cesty, které jsme si vybrali pro naše konkrétní vtělení. Jsou to tři cesty z materiálního stromu života (jedna strana stromu) a tři cesty ze spirituálního stromu života (druhá strana stromu).

CO SE VLASTNĚ DOZVÍM?

Dozvím se plán své duše, který jsem si vybrala pro tento život. Poznám energie, které mě podporují, pochopím, kde a proč mám svoje slabé stránky. Mohu se tak rozhodnout, jestli tuto energii využiji a na její vlně se povezu a pokud ne, a budu se této energii bránit, co mě tedy v tom případě čeká a jaké problémy mi to přinese.

Mohu zjistit, proč se mi určité věci vůbec nedaří, proč si nedokážu prosadit svoje názory, požadavky, proč mě někdo ponižuje, ale také možnosti – jak si přitáhnout, to co potřebuji, zdali mám sílu překonávat překážky, jestli se po mě chce, abych vytrvala v určité situaci, nebo jestli mám v životě prodělat změnu.

„Jen ten, kdo pozná svůj cíl,najde cestu.” (Laozi)

strom života

Kabala a tarot

Tak jako kabala, tak i tarot v sobě skrývá dávnou a skrytou moudrost. Původ tarotových karet je stále zahalen tajemstvím. Jsou součástí Učení Moudrosti, které mají kořeny v mysterijních školách starého Egypta a Řecka.

Pořadí a struktura Velkých arkán - 22 nejmocnějších karet, je zase založená na židovském číselném systému a abecedním pořadí těchto 22 písmen.

Název Tarot je úzce spojen se slovem Torah - „Zákon“ a označuje pět knih mojžíšových starého zákona. Jazyk židů neobsahuje samohlásky proto se Torah a Tarot píše „TR“.

Tarot může mít kořeny ve staroegyptském slově Ta-rosh, což znamená cesta kralů, nebo královská cesta. Toto jsou možná vysvětlení vzniku tarotu.

Tarotová sada obsahuje 78 karet, které se dělí na 22 karet Velké arkány - tyto karty představují 22 zákonů Učení Moudrosti a 56 karet Malé arkány, které se postupem času přeměnily na naše hrací (např. pikové) karty.

Tak jak nedokážeme vystopovat vznik tarotu, nebo kabaly, víme, že obojí je pradávná moudrost, ke které měli přístup jen zasvěcení učenci.

Jaká je tedy spojitost tarotu a kabaly?

22 karet Velké arkány je zároveň 22 životních cest stromu života. Proto vaše tři životní cesty budou představovat právě tři tarotové karty. Symbolika těchto karet Vám pomůže pochopit Vámi zvolenou a prožívanou cestu.

Tarotové karty
© 2013 Reiki-kabala.cz. Všechna práva vyhrazena.
Kód a design: Petr Lysoněk.